Procvičování

Znalosti získané ve výukových lekcích si můžete ověřit v následujících cvičeních. U každého cvičení si vždy přečtěte instrukce pro vypracování, které jsou uvedené na záčátku.

Lekce 1

Cvičení 1: Částice

Cvičení 2: Tvorba věty

Cvičení 3: Slovní zásoba

Souhrnné cvičení: Lekce 1

Lekce 2

Cvičení 1: Zájmena skupiny -no, -re

Cvičení 2: Tvorba otázek co, čí, nebo

Cvičení 3: Slovní zásoba

Souhrnné cvičení: Lekce 2

Lekce 3

Cvičení 1: Zájmena skupiny -ko, -čira

Cvičení 2: Tvorba otázek - žádost, "Kolik stojí..."

Cvičení 3: Slovní zásoba

Souhrnné cvičení: Lekce 3

Lekce 4

Cvičení 1: Tvorba MASU formy

Cvičení 2: Přítomný a minulý čas

Cvičení 3: Slovní zásoba

Souhrnné cvičení: Lekce 4

Lekce 5

Cvičení 1: Částice

Cvičení 2: Slovní zásoba

Souhrnné cvičení: Lekce 5

Lekce 6

Cvičení 1: Částice

Cvičení 2: Překlad

Cvičení 3: Slovní zásoba

Souhrnné cvičení: Lekce 6

Lekce 7

Cvičení 1: Částice

Cvičení 2: Příjemce a původce děje

Cvičení 3: Slovní zásoba

Souhrnné cvičení: Lekce 7

Lekce 8

Cvičení 1: Přídavná jména

Cvičení 2: Slovní zásoba

Souhrnné cvičení: Lekce 8

Lekce 9

Cvičení 1: Částice GA

Cvičení 2: Částice KARA

Cvičení 3: Slovní zásoba

Souhrnné cvičení: Lekce 9

Lekce 10

Cvičení 1: Slovesa aru a iru

Cvičení 2: Částice GA a WA

Cvičení 3: Slovní zásoba

Souhrnné cvičení: Lekce 10