Lekce 5

V této lekci se seznámíte s některými z vlastností částic へ, で a と. Po jejím zvládnutí budete umět říct, kam cestujete, jakým dopravním prostředkem, s kým a také kdy se vrátíte.

Částice HE

Částicí he へ, čteme jako e, vyjadřujeme směr, kterým se vydáváme. V češtině ji můžeme přeložit jako předložku do. Částici umisťujeme vždy za podstatné jméno, nebo za tázací zájmeno どこ.

東京とうきょうきます。

Jedu do Tokia.

やすみ、どこへきますか。

Kam jedeš o prázdninách?

Částice DE

Částici de で používáme, pokud chceme vyjádřit, jakým dopravním prostředkem cestujeme. Částici umisťujeme za podstatné jméno, nebo za tázací zájmeno 何 (なん).

自転車じてんしゃ会社かいしゃきます。

Do kanceláře jezdím na kole.

なん学校がっこうきますか。

Čím jezdíš do školy?

Částice TO

Pokud chceme vyjádřit s kým cestujeme, použijeme částici to と, kterou umisťujeme za podstatné jméno, nebo za tázací zájmeno v. Výjimku tvoří zájmeno sám 一人で (ひとりで), kde použijeme částici で.

家族かぞく京都きょうときます。

S rodinou jedeme do Kjóta.

だれ日本にほんきますか。

S kým jedeš do Japonska?

Pokud chceme vyjádřit, že se odněku vracíme, použijeme sloveso vrátit se 帰る (かえる), které skloňujeme podle skupiny godan.

Pamatujte si, že existuje ještě další sloveso změnit, nahradit 替える, které také čteme jako かえる, liší se však svým významem a skloňuje se podle skupiny ičidan.

金曜日きんようびかえります

Vracím se v pátek.

Tázací zájmeno kdy

Pokud se ptáme na určitý čas, používáme tázací zájmeno co 何(なん), např. v kolik hodin 何時 (なんじ), který den v týdnu 何曜日 (なにょうび). V ostatních případech, a také pokud se ptáme, kdy se něco stane, použijeme tázací zájmeno kdy いつ.

いつかえりますか。

Kdy se vracíš domů?

Slovní zásoba

行く いく iku jít
来る くる kuru přijít
帰る かえる kaeru vrátit se
友達 ともだち tomodači kamarád
誕生日 たんじょうび tandžóbi narozeniny
次の つぎの cugino další

Další slovní zásoba:
Datum
Dopravní prostředky

Příklady použití ve větách

やすみ、どこへきますか。

Kam pojedeš o prázdninách?

ねえさんと大阪おおさかきますか。

Jedu se starší sestrou do Ósaky.

クリスマスに日本にほんにありましたか。

Byla jsi na vánoce v Japonsku?

いいえ、十一月じゅういちがつにニューヨークへかえりました。

Ne, v listopadu jsem se vrátila do New Yorku.

週末しゅうまつにどこへきますか。

Kam pojedeš o víkendu?

わたしわたし友達ともだち土曜日どようび長崎ながさききますか。

Jedeme s kamarády do Nagasaki.

なん東京とうきょうから大阪おおさかきますか。

Čím budeš cestovat z Tokia do Ósaky?

飛行機ひこうきで。

Letadlem.

いつ中国ちゅうごくかえりますか。

Kdy se vracíš zpátky do Číny?

まだかりません。

Ještě nevím.

だれとスウェーデンへきますか。

S kým pojedeš do Švédska?

一人ひとりで。

Sám.