Lekce 2

V této lekci se seznámíme s první částí japonských ukazovacích zájmen, která jsou zvláštní tím, že je používáme podle toho, jak daleko se od nás nacházejí skutečnosti, o kterých hovoříme. Po jejím nastudování budete umět správně odkazovat k předmětům a osobám.

Ukazovací zájmena

Narozdíl od češtiny, ukazovací zájmena v japonštině vyjadřují vzdálenost (proximitu), ve které se dané skutečnosti od mluvčího nachází a chovají se jako podstatná jména. Zájmena začínající na ko- odkazují ke skutečnostem nejblíže k mluvčímu, zájmena so- naopak nejblíže k posluchači, zájmena a- označují skutečnosti, které jsou vzdálené jak mluvčímu, tak posluchači a zájmena začínající na do- slouží k tvorbě otázky.

Ukazovací zájmena - skupina -re, -no

Ukazovací zájmena ko-, so-, a-, do-

Ukazovací zájmena končící na -re ~れ mohou stát samostaně na pozici podmětu a používáme je pouze pokud odkazujeme k předmětům.

これわたしかさです。

Toto je můj deštník.

これkorewa私のwataši no傘ですkasa desu

Zájmena skupiny -no ~の fungují jako obecný ukazatel pro předměty i osoby, musí po nich proto vždy následovat podstatné jméno.

このかさわたしのです。

Tento deštník je můj.

このkonokasawa私のwataši noですdesu

Tázací zájmeno co

Otázku začínající na co tvoříme tázacím zájmenem nani/nan 何. Čtení znaku ve formě nani používáme, pokud za ním následuje částice (neplatí pro částici no の) nebo stojí samostatně, v ostatním případech jej čteme jako nan.

あれはなんですか。

Co je tamhleto?

あれはare wananiですかdesuka

これはなんほんですか。

Co je to za knihu?

これはkore wa何のnan nohonですかdesuka

Tázací zájmeno čí

Slovním spojením dareno 誰の tvoříme otázky začínající tázacím zájmenem čí.

だれほんですか。

Čí je to kniha?

darenohonですかdesuka

あれはだれくるまですか。

Čí je tamhleto auto?

あれはare wa誰の車dareno kurumaですかdesuka

Spojka nebo v otázce

Pokud chceme položit otázku se spojkou nebo, použijeme spojení desuka ですか za oběma z dotazovaných variant.

この文字もじはあですか、おですか

Tento znak je "a" nebo "o"?

このkono文字modžiはあwa aですか、おですかdesuka o desuka

Slovní zásoba

これ kore ten, ta, to
それ sore tamten, tamta, tamto
あれ are tamhleten, tamhleta, tamhleto
どれ dore který?
なん nan co
ほん hon kniha
辞書 じしょ džišo slovník
雑誌 ざっし zašši časopis
新聞 しんぶん šinbun noviny
ノート nóto blok
名刺 めいし meiši vizitka
カード kádo karta
鉛筆 えんぴつ enpicu tužka
ボールペン bórupen kuličkové pero
かぎ kagi klíč
時計 とけい toké hodiny, hodinky
かさ kasa deštník
かばん kaban taška
テレビ terebi televize
ラジオ radžio rádio
カメラ kamera fotoaparát
コンピューター konpútá počítač
つくえ cukue psací stůl
椅子 いす isu židle
チョコレート čokoréto čokoláda
コーヒー kóhí káva

Příklady použití ve větách

それはあなたの鞄ですかkore wa anatano kaban desuka

To je vaše taška?

いいえ、わたしのじゃありませんiie watašino dža arimasen

Ne, není moje.

その辞書は小林さんのですかsono džišo wa kobajaši san no desuka

Tamto je slovník slečny Kobajaši?

はい、そうですhai só desu

Ano, přesně tak.

あれは誰の車ですかare wa dare no kuruma desuka

Čí je tamhleto auto?

クチェラさんのですkučera san nodesu

Je Kučery.

この本はkono hon waあなたのお父さんのですかanatano otósan no desuka

To je kniha tvého otce?

いいえ、わたしのiie watašinoははのですhahano desu

Ne, je mojí maminky.

あなたのノートanatano nótoはどれですかwa dore desuka

Který je tvůj sešit?

これですkore desu

Tenhle.

あの標識の語ano hjóšiki no goは日本語ですか、中国語ですかwa nihongo desuka čúgokugo desuka

Tamhleten nápis je japonsky nebo čínsky?

中国語ですčúgokugo desu

Čínsky.