Lekce 7

V této lekci se naučíme používat částici で pro vyjádření způsobu, rozlišovat příjemce a původce děje, a vyjádřit, zda byl splněn požadavek. Po jejím nastudování budete umět popsat, jakým způsobem něco děláte, odpovědět, zda jste již splnili úkol, a správně se vyjadřovat s dvojcemi sloves dát/dostat, učit/naučit apod.

Částice DE

Částicí DE で vyjadřujeme způsob, jakým provádíme určitou činnost nebo jaký nástroj k tomu používáme. Částice vždy následuje za podstatným jménem, ke kterému se váže.

はしはんべます。

Rýži jím hůlkami.

中国語ちゅうごくご手紙てがみきます。

Píšu dopis v čínštině.

Při studiu nám bude částice také velmi užitečná, pokud se chceme zeptat, jak se něco řekne v jiném jazyce.

「Děkuji」は日本語にほんごなんですか。

Jak se řekne japonsky "děkuji"?

Příjemce děje (dát, půjčit, učit)

Při použití sloves jako あげる dát, půjčit nebo おしえる učit potřebujeme rozlišit osobu, na kterou je děj směřován, což provedeme částicí に, kterou umístíme za označovanou osobu.

パヴェルさんは優菜ゆうなさんはなをあげました。

Pavel dal Júně květiny.

優菜ゆうなさんチェコおしえます。

Učím Júnu česky.

Původce děje (dostat, půjčit si, učit se)

Slovesa もらう dostat, りる půjčit si nebo ならučit se v češtině pojíme pomocí předložky od se 2. pádem. Tato slovesa vyjadřují děj z pohledu jeho původce, kterého v japonštině označujeme částicí に.

優菜ゆうなさんはパヴェルさんはなをもらいました。

Júna dostala květiny od Pavla.

優菜ゆうなさん日本語にほんごならいます。

Učím se od Júny japonsky.

Místo částice に můžeme také použít částici から, a pokud hovoříme o organizaci (škola, společnosti apod.), pak je její použití nutné.

銀行ぎんこうからかねりました。

Půjčil jsem si od banky peníze.

Splnění úkolu

Pokud chceme hovořit o tom, zda byla již nějaká akce ukončena, použijeme příslovce もう ve spojení se slovesem v minulém čase.

もう手紙てがみおくりましたか。

Už jsi odeslal ten dopis?

Pokud odpověď na otázku kladná, odpovíme obvyklým způsobem a můžeme もう již vynechat.

はい、「もう」おくりました。

Ano, (už jsem ho) poslal.

V případně záporné opovědi použijeme příslovce まだ ještě ne ve spojení se slovesem です, raději než sloveso v záporu. Dáváme tak najevo, že se úkol stále chystáme dokončit.

いいえ、まだです

Půjdeme?

Slovní zásoba

切る きる kiru stříhat, řezat
送る おくる okiru poslat
あげる ageru dát
もらう morau dostat
貸す かす kasu půjčit
借る かる karu půjčit si
教える おしえる ošieru učit
習う ならう narau učit se
電話をかける でんわをかける denwa o kakeru telefonovat
te ruka, paže
はし haši hůlky
スプーン supún lžíce
ナイフ naifu nůž
フォーク fóku vidlička
パソコン pasokon PC
はさみ hasami nůžky
パンチ panči děrovačka
ホッチキス hoččikisu sešívačka
セロテープ zerotépu lepicí páska
消しゴム けしごむ kešigomu guma
かみ kami papír
はな hana květina
シャツ šacu košile
プレゼント dárek
お金 おかね okane peníze
切符 きっぷ kippu lístek
クリスマス kurisumasu Vánoce
もう
まだ mada ještě
これから korekara a pak
旅行 りょうこう rjókó výlet
お土産 おみやげ omijage suvenýr

Příklady použití ve větách

はしでべますか。

Jíš hůlkami?

いいえ、フォークとナイフでべます。

Ne, jím vidličkou a nožem.

「おやすみなさい」は英語えいごなんですか。

Jak se řekne anglicky "dobrou noc"?

「Good night」です。

"Good night".

だれにバースデーカードをきますか。

Komu píšeš to narozeninové přání?

わたしのははきま。

Píšu ho mojí mamince.

いもうとさんに雑誌ざっししました。

Půjčil jsi ten časopis své mladší sestře?

いいえ、あねしました。

Ne, půjčil jsem ho starší sestře.

それはアンナさんのほんですか。

To je Annina kniha?

いいえ、このほんはトムさんにをもらいました。

Ne, tu knihu jsem dostala od Toma.

もう宿題しゅくだいきましたか。

Už jsi napsal domácí úkol?

いいえ、まだです。

Ne, ještě ne.