Japonština?!

Pro celoživotního uživatele latinské abecedy, který se setkal s exotickým písmem maximálně ve formě azbuky, může být pohled na psanou japonštinu menším kulturním šokem. Nicméně nic není takové, jak se na první pohled zdá. Po bližším seznámení se s japonským jazykem zjistíte, že často řečený "rozsypaný čaj" není vlastně žádným chaosem, ale komplexním logickým systémem.

Proč se učit japonsky?

Z povahy svého jazyka Japonci nemluví příliš dobře anglicky, a proto si cizinců hovořících jejich mateřštinou velmi váží a rádi s nimi začnou konverzaci. Angličtina je jako mezinárodně dorozumívací jazyk sice pohodlná, ale zároveň velmi odcizuje od národního prostředí a obyvatel Japonska.

Izolace japonských ostrovů, která oficiálně skončila až v polovině 19. století, zachovala v autentickém stavu jednu z nejbohatších kultur na světě, jejíž kořeny sahají hluboko do historie lidstva. Schopnost mluvit a číst japonsky tak otevírá dveře do světa literatury, kinematografie, tradic, zvyků a mnoha dalšího.

Šibuja, Tokio

Přístup k informacím a vzdělání díky znalosti japonštiny získává úplně nový rozměr. Japonsko je celosvětově známé svou vysokou úrovní gramotnosti. Nachází se v něm o polovinu více univerzit než ve Velké Británii a japonština je třetím nejpoužívanějším jazykem na internetu.

Učit se japonsky je velká výzva, která skrývá mnoho zábavy, poznání něčeho úplně nového a v evropském regionu také jistou dávku prestiže. Ačkoliv se může studium zdát z počátku náročné, nakonec si uvědomíte, že s přibývajícími vědomostmi je mnoho věcí a souvislostí jasnějších, srozumitelnějších a jednodušších.

Cesta studiem

Každé studium, a cizího jazyka obzvlášť, chce svůj náležitý čas. Je důležité nenechat se hned zahltit množstvím nových poznatků, ale zaměřit se na pochopení a osvojení si základů, a při tom nezapomínat na to, co je zábavné a motivuje k dalšímu studiu.

Mluvená japonština není příliš složitou záležitostí. Japonská výslovnost je poměrně jednoduchá a podléhá neméně jednoduchým pravidlům, stejně jako gramatika, jejíž těžiště leží v koncovkách, partikulích a příponách. Zdvořilostní struktura jazyka pro vás bude velmi zajímavým a zábavným tématem, při kterém si uvědomíte, kolik se toho můžete o druhých dozvědět pouze z jazykové formy jejich vyjadřování.

Svatyně

Obtížnější situace nastává v oblasti psané japonštiny, kde se používají tři typy písma - hiragana, katakana a kandži. Pro začátečníky tvoří hiragana a katakana podstatnou část základního studia, kterou je nutné zvládnout.

Ačkoli se to na první pohled zdá neuvěřitelné, není vůbec těžké se obě písma naučit a dobrá zpráva je, že jakmile jednou hiraganu a katakanu zvládnete, jen stěží je zapomenete. Schopnost číst a psát v těchto dvou základních písmech vás posune ve studiu o mílový krok. Do vnímání japonského textu vnese řád a strukturu, a složité znaky se stanou méně složitými.