Lekce 9

V této lekci se poprvé seznámíte s částicí ga が, s dalšími příslovci míry, a spojováním vět pomocí částice kara から. Po jejím absolvování budete umět říci, zdá máte něco rádi nebo že něco vlastníte, a odůvodnit různé skutečnosti.

Částice GA

Částici ga が umisťujeme před přídavná jména nebo slovesa, pokud chceme vyjádřit určitou preferenci, dovednost, vlastnictví apod. Jedná se hlavně o přídavná jména suki 好き (mít rád), kirai 嫌い (nemít rád, nesnášet), džózu 上手 (schopný, šikovný, dobrý), heta 下手 (neschopný, nešikovný, špatný) a slovesa aru ある (být, mít) nebo wakaru わかる (chápat, rozumnět).

日本にほん料理りょうりきです。

Mám ráda japonskou kuchyni.

テニス下手へたです。

Jsem špatný v tenise.

英語えいごわかります。

Rozumím anglicky.

あたらしいパソコンあります。

Mám nový počítač.

Otázku tvoříme pomocí tázacího zájmena jaký どんな.

どんな教科きょうかきですか。

Který předmět ve škole máš rád?

Příslovce míry II

Pokud chceme vyjádřit do jaké míry platí sloveso ve větě, anebo o jakém množství hovoříme, umístíme před sloveso příslovce míry. Skupinu těchto příslovcí naleznete ve slovní zásobě k této lekci. Příslovce sukoši 少し (trochu) a zenzen 全然 (žádný, vůbec ne) můžeme použít také ve spojení s přídavnými jmény.

Míra

日本語にほんごすこわかります。

Rozumím trochu japonsky.

スペインよくわかります。

Rozumím velmi dobře španělsky.

Množství

宿題しゅくだい全然ぜんぜんありません。

Nemám žádné domácí úkoly.

ほんたくさんあります。

Mám hodně knížek.

Vyjádření příčiny

Pro vyjádření české spojky protože použijeme v japonštině částici kara から. Částici umístíme za sloveso ve větě, kterým chceme vyjádřit příčinu.

Souvětí

かねがありませんからあたらしいパソコンがありません。

Protože nemám peníze, nemám nový počítač.

Samostatná věta

あたらしいパソコンがありますか。 ... いいえ、ありません。おかねがありませんから

Máš nový počítač? ... Ne, nemám. Protože nemám peníze.

Odpověď na otázku

どうしてあたらしいパソコンがありませんか。 ... おかねがありませんから

Proč nemáš nový počítač? ... Protože nemám peníze.

Slovní zásoba

わかる wakaru chápat, rozumnět
ある aru být (existovat), mít
好き「な」 すき suki mít rád
嫌い「な」 きらい kirai nemít rád, nesnášet
上手「な」 じょうず džózu schopný, šikovný, dobrý (v něčem)
下手「な」 へた heta neschopný, nešikovný, špatný (v něčem)
料理 りょうり rjóri kuchyně, jídlo (obecně)
飲み物 のみもの nomimono pití
スポーツ supócu sport
野球 やきゅう jakjú baseball
ダンス dansu tanec
音楽 おんがく ongaku hudba
うた uta píseň
クラシック kurašikku klasická hudba
ジャズ džazu jazz
コンサート konsáto koncert
カラオケ karaoke karaoke
e obraz, kresba
dži znak
細かいお金 こまかいおかね komakai okane drobné
チケット čiketto lístek
時間 じかん džikan čas
用事 ようじ jódži pochůzka, záležitost k vyřízení
約束 やくそく jaksoku schůzka, slib
よく joku dobře
だいたい daitai převážně, zhruba
たくさん takusan velmi
少し すこし sukoši trochu
全然 ぜんぜん zenzen vůbec ne
早く はやく hajaku rychle
~から kara protože
どうして dóšte proč

Příklady použití ve větách

ロックミュージックがきですか。

Máš rád rockovou hudbu?

はい、きです。

Ano, mám.

どんな料理りょうりきですか。

Jakou máš ráda kuchyni?

イタリア料理りょうりきです。

Mám ráda italskou kuchyni.

パヴェルさんは日本語にほんごがわかりますか。

Rozumí Pavel japonsky?

はい、よくわかります。

Ano, rozumí velmi dobře.

恵子けいこさんはピアノが上手じょうずですか。

Umí Keiko hrát dobře na piáno?

はい、とても上手じょうずです。

Ano, je velmi dobrá.

どうして昨日早きのうはやかえりましたか。

Proč jste včera šli domů dříve?

用事ようじがありましたか。

Museli jsme něco zařídit.

どんなスポーツがきです。

Jaký sport máš ráda?

スポーツがきらいです。カラオケがきです。

Nesnáším sporty. Mám ráda karaoke.