Povolání

Povolání kuchař lékař zdravotní sestra
職業 しょくぎょう šokugó povolání, zaměstnání
お仕事は何ですか。 おしごとはなんですか ošigoto wa nandeska Jaké je vaše zaměstnání?
学生 がくせい gaksé žák, student
大学生 だいがくせい daigaksé student
高校生 こうこうせい kókósé žák vyšší střední školy
中学生 ちゅうがくせい čúgaksé žák nižší střední školy
小学生 しょうがくせい šógaksé žák základní školy
医者 いしゃ iša lékař
看護婦 かんごふ kangofu zdravotní sestra
先生 せんせい sensé učitel, instruktor (o jiných)
教師 きょうし kjóši učitel, instruktor (o sobě)
教授 きょうじゅ kjódžu profesor
建築家 けんちくか kenčikuka architekt
芸術家 げいじゅつか geidžucuka umělec
画家 がか gaka malíř
写真家 しゃしんか šašinka fotograf
作家 さっか sakka spisovatel
銀行員 ぎんこういん ginkóin bankéř
秘書 ひしょ hišo asistent, sekretář
サラリーマン sararíman firemní zaměstnanec ("bílý límeček")
会社員 かいしゃいん kaišain firemní zaměstnanec
社員 しゃいん šain zaměstnanec konkrétní firmy (např. Microsoftの社員)
公務員 こうむいん kómuin vládní zaměstnanec
大工 だいく daiku tesař
コック kokku kuchař
店員 てんいん tenin prodavač
エンジニア indžinia inženýr
科学者 かがくしゃ kagakuša vědec
研究者 けんきゅうしゃ kenkjúša výzkumník
ジャーナリスト džánaristo novinář
弁護士 べんごし bengoši právník
警官 けいかん keikan policista
消防士 しょうぼうし šóbóši hasič
政治家 せいじか seidžika politik
農民 のうみん noumin farmář
漁師 りょうし rjóši rybář