Úvod

Vítejte v úvodní lekci! Než se pustíte do dalšího studia, projděte si následující informace o Japonsku. Věnujte pozornost především základním principům japonštiny, které vám pomohou lépe se v jazyce orientovat.

Základní informace o Japonsku

Oficiální název 日本国 (nihonkoku/nipponkoku), Japonsko Mapa Japonska
Státní vlajka Vlajka japonska
Rozloha 377,915 km2
Populace 126,702,133 obyvatel (k roku 2016)
Hlavní město 東京 (tókjó), Tokio
Nejvyšší hora 富士山 (fudžisan), Fudži
Státní zřízení Konstituční monarchie
Oficiální představitel státu Císař
Oficiální měna Japonský jen
Oficiální jazyk 日本語 (nihongo), japonština
Náboženství Šintoismus (79.2%), Budhismus (66.8%), Křesťanství (1.5%), Jiné (7.1%)

Základní rysy japonštiny

Slovní druhy

Přestože pro vysvětlení a pochopení gramatických jevů používáme české ekvivalenty slovních druhů, japonštinu ve skutečnosti tvoří pouze podstatná jména, přídavná jména, slovesa, příslovce, spojky, částice a citoslovce.

Pořádek slov ve větě

Přísudek se vždy nachází na konci věty a rozvíjející větný člen se nachází vždy před slovem nebo frází, ke které se váže.

Přísudek

Přísudek může být tvořen podstatným jménem, slovesem nebo přídavným jménem. Přísudek se skloňuje podle toho, zda se jedná o kladnou nebo zápornou větu a podle užitého slovesného času.

Přídavná jména

Přídavná jména jsou rozdělena na dva typy, tzv. i-kéjóši a na-kéjóši. Narozdíl od češtiny se japonská přídavná jména skloňují podle slovesného času stejně jako slovesa.

Skloňování

V japonštině neskloňujeme slova podle osoby, rodu nebo čísla.

Částice

Částice tvoří důležitou část japonského jazyka. Používají pro vyjádření gramatického vztahu mezi slovy, pro vyznačení záměru mluvčího nebo pro spojení vět.

Vynechání

Slova nebo fráze (např. podmět nebo předmět) jsou často ve větě vynechána pokud jsou zřejmá z kontextu.

Systém psaní

Japonština používá tři typy písma: hiraganu, katakanu a kandži (čínské znaky). Hiragana a katakana foneticky reprezentují hlásky a každý znak koresponduje s jednou mórou. Kandži vyjadřují jak hlásky, tak význam. Detailní informace o japonském systému psaní naleznete v sekci PÍSMO.