Studijní průvodce

Tento průvodce vás seznámí se základními informacemi o těchto stránkách, jejími výukovými cíly, a pomůže vám jednoduše se orientovat v dostupnén multimediálním obsahu.

Studijní materiál

Tyto stránky slouží jako online dostupná pomůcka pro studium japonského jazyka pro začátečníky. Dostupné výukové lekce jsou zpracovány podle učebnice Minna no nihongo I, kterou doporučujeme používat zároveň s těmito stránkami. Původní obsah lekcí je zde doplňen o vlastní příklady, multimediální obsah a interaktivní cvičení.

V oblasti psané japonštiny stránky slouží pouze jako průvodce teorií a výslovnostními pravidly. Pro snadnou výuku praktického psaní doporučujeme učebnice písma vydávané Česko-japonskou společností.

Jako další studijní materiály pak slouží, např. sekce gramatiky, která se detailně věnuje probíraným jazykovým jevům nebo tematicky uspořádané oblasti slovní zásoby ve slovníku.

Výukové cíle

Po prostudování těchto stránek se budete snadno orientovat v základech japonského jazyka v jeho psané i mluvené formě. Budete umět stručně vysvětlit původ japonského písma, charakterizovat ho a vymezit rozdíly mezi jeho jednotlivými typy. Naučíte se správně rozpoznat a vyslovovat jednotlivé znaky slabičných písem, a přepisovat je do latinky. Dále se seznámíte se základními gramatickými jevy japonštiny a běžnou slovní zásobou. Na konci svého studia zvládnete samostatně vést jednoduchou konverzaci v japonštině a psát oběma variantami slabičných písem.

Aktivní prvky

Znaky v tabulkách hiragany a katakany je možné rozkliknout a získat o nich další informace.

Rozkliknutý znak

Studijní obsah lekcí je doplněn příklady, mezi jejichž obsahem se lze přepínat pomocí přidaných ikon. Všimněte si, že od Lekce 4 se u příkladů ikona přepisu do latinky již nenachází, protože v této fázi studia byste již měli být schopni bez problémů číst hiraganu.

Ikony v příkladech