Lekce 1

V této lekci se seznámíme se skladbou a tvorbou základních větných struktur. Po jejím absolvování zvládnete vytvořit jednoduchou oznamovací větu, vyjádřit zápor, položit otázku, a budete se umět sami představit.

Základní větná struktura

Gramatickou strukturu jednoduché věty tvoří podmět, částice wa は, obsah sdělení, a tvar pomocného slovesa být. Obsah sdělení se nachází za částicí a sloveso je umístěno vždy na konci věty. Pamatujte si, že částici zapisujeme pomocí znaku ha は, ale čteme ji jako wa わ.

わたし小林優菜こばやしゆうなです

Já jsem Kobajaši Júna.

watašiwa小林優菜kobajaši júnaですdesu

Pokud vyjadřujeme zápor, konstrukce věty zůstává stejná, mění se jen tvar pomocného slovesa z desu です na dža arimasen じゃありません nebo zdvořilejší formu dewa arimasen ではありません, kde ha は opět čteme jako wa わ.

パヴェル・クチェラさん医者いしゃじゃありません

Pavel Kučera není lékař.

パヴェル・クチェラさんkučera paveru sanwa医者išaじゃありませんdža arimasen

Tvorba otázky

Otázku vytvoříme přidáním částice ka か na konec věty. Samotná částice vymezuje sdělení jako otázku, proto v psaném projevu běžně nenásleduje za koncem věty otazník, ale tečka. V mluveném projevu pak větu zakončujeme stoupavou intonací.

小林こばやしさんは学生がくせいです

Slečna Kobajaši je studentka?

小林さんkobajaši sanwa学生gakuséですかdesuka

Skutečnost je také

Pokud chceme vyjádřit skutečnost typu "je také" nebo "stejně tak", částici wa は zaměníme za částici mo も.

クチェラさん学生がくせいです。

Kučera je také student.

クチェラさんkučera sanmo学生gakuséですdesu

Změna podstatného jména

Podstatné jméno rozvíjíme částicí no の, která se může ve větě vyskytovat opakovaně. Podstatné jméno stojící před částicí je ovlivněno podstatným jménem stojícím za ní. Takto spojená podstatná jména uspořádáváme od velkého k malému, od obecného k specifickému, naopak než je tomu v češtině.

クチェラさんはオストラヴァ大学だいがく日本語にほんご学生がくせいです。

Kučera je studentem japonštiny na Ostravské univerzitě.

クチェラさんkučera sanwaオストラヴァosutorava大学daigakuno日本語nihongono学生gakuséですdesu

Oslovování

Abychom vyjádřili patřičný respekt, přidáváme za jméno posluchače nebo třetí osoby titul -san ~さん, nikdy však za své vlastní. Pokud oslovujeme posluchače přímo, ale zároveň známe jeho jméno, místo osobního zájmena anata あなた (ty, vy), použijeme nejčastěji jeho příjmení, za které připojíme -san ~さん nebo jiný zdvořilostní titul.

松本まつもとさん中国人ちゅうごくじんじゃありません。

Paní Macumoto není Číňanka.

松本さんmacumoto sanwa中国人čúgokudžinじゃありませんdža arimasen

Slovní zásoba

わたし wataši
私たち わたしたち watašitači my
あなた anata ty, vy
あの人 あのひと anohito ta osoba, on, ona
あの方 あのかた anokata ta osoba, on, ona (zdvořile)
皆さん みなさん minasan dámy a pánové, vy všichni
~さん san titul za jménem (pan, paní, slečna)
~ちゃん čan titul za jménem dítěte
~君 ~くん kun titul za jménem chlapce
~人 ~じん džin přípona národnosti
go jazyk
だれ dare kdo
どなた donata kdo (zdvořile)
はい hai ano
いいえ iie ne
お名前は何ですか。 おなまえはなんですか onamae wa nandeska Jaké je vaše jméno?
私の名前は ~ です。 わたしのなまえは ~ です watašino namae wa ~ des Mé jméno je ~.
~ です。 des Jsem ~.
こちらは ~さん です。 kočira wa ~san des Toto je pan/paní ~.
~から来ました。 ~からきました kara kimašta Pocházím z/ze ~.
私は ~歳 です。 わたしは~さいです wataši wa ~sai des Je mi ~ let.
はじめまして。 hadžimemašte Rád/a vás poznávám., Těší mě. (úvodní fráze při představování)
どうぞよろしく。 dózojorošku Těší mě. (závěrečná fráze při představování)

Další slovní zásoba:
Základní fráze
Povolání
Země

Příklady použití ve větách

[あなたは]クチェラさんですかanata wa kučera san desuka

[Vy] jste pan Kučera?

はい、[私は]クチェラですhai wataši wa kučera desu

Ano, [já] jsem Kučera.

小林さんはkobajaši san wa会社員kaišainですかdesuka

Slečna Kobajaši je zaměstnankyně?

いいえ、会社員iie kaišainじゃありません。dža arimasen学生ですgakusé desu

Ne, není zaměstnankyně. Je studentka.

木村さんkimura sanmo学生ですかgakusé desuka

Kimura je také student?

はい、学生ですhai gakusé desu

Ano, je student.

あの人ano hitowa誰ですかdare desuka

Kdo je to?

パヴェル・クチェラpaveru kučeraさんですsan desu

To je Pavel Kučera.

あなたはどなたですかanata wa donata desuka

Kdo jste?

パヴェル・クチェラpaveru kučeraですdesu

Jsem Pavel Kučera.

あなたはanata wa何人nani džinですかdesuka

Jaké jste národnosti?

日本人nihondžinですdesu

Jsem Japonka.

クチェラさんkučera sanwa東京大学tókjó daigakuの学生ですかno gakusé desuka

Kučera je studentem Tokijské univerzity?

いいえ、オストラヴァiie osutorava大学の学生daigaku no gakuséですdesu

Ne, je studentem Ostravské univerzity.