Katakana

Pro katakanu 片仮名 jsou typické rovné a ostré křivky. Její použití je zaměřeno především na zápis převzatých slov z jiných jazyků, citoslovcí, přepis cizích jmen (s výjimkou čínských a korejských), ale také na zápis některých odborných termínů, názvů zvířat, rostlin apod. Katakana má také funkci zvýraznění textu, je proto často používaná pro názvy společností, reklamní slogany aj.

Základní znaky - Godžúon

WA RA JA MA HA NA TA SA KA A ŘADA
ŘÁDEK

[ŋ] | n

[ɯa] | wa

[ɾa] | ra

[ja] | ya

[ma] | ma

[ha] | ha

[na] | na

[ta] | ta

[sa] | sa

[ka] | ka

[a] | a

A

[ɾi] | ri

[mi] | mi

[çi] | hi

[ni] | ni

[tʃi] | chi

[ʃi] | shi

[ki] | ki

[i] | i

I

[ɾɯ] | ru

[jɯ] | yu

[mɯ] | mu

[ɸɯ] | fu

[nɯ] | nu

[tsɯ] | tsu

[sɯ] | su

[kɯ] | ku

[ɯ] | u

U

[ɾɛ] | re

[mɛ] | me

[hɛ] | he

[nɛ] | ne

[tɛ] | te

[sɛ] | se

[kɛ] | ke

[ɛ] | e

E

[ɔ] | wo

[ɾɔ] | ro

[jɔ] | yo

[mɔ] | mo

[hɔ] | ho

[nɔ] | no

[tɔ] | to

[sɔ] | so

[kɔ] | ko

[ɔ] | o

O

Znělé hlásky - Dakuon

BA DA ZA GA ŘADA
ŘÁDEK

[ba] | ba

[da] | da

[za] | za

[ga] | ga

A

[bi] | bi

[dʒɪ] | ji

[dʒɪ] | ji

[gi] | gi

I

[bɯ] | bu

[zɯ] | zu

[zɯ] | zu

[gɯ] | gu

U

[bɛ] | be

[dɛ] | de

[zɛ] | ze

[gɛ] | ge

E

[bɔ] | bo

[dɔ] | do

[zɔ] | zo

[gɔ] | go

O

Poznámky

  1. Slabiky dži ヂ a zu ヅse používají pro zápis slabik di a du (např. ディナー diná).

Poloznělé hlásky - Handakuon

PA ŘADA
ŘÁDEK

[pa] | pa

A

[pi] | pi

I

[pɯ] | pu

U

[pɛ] | pe

E

[pɔ] | po

O

Složené slabiky - Jóon

RI MI PI BI HI NI ČI DŽI ŠI GI KI SLABIKA
ŘADA
リャ

[ɾja] | rya

ミャ

[mja] | mya

ピャ

[pja] | pya

ビャ

[bja] | bya

ヒャ

[çja] | hya

ニャ

[nja] | nya

チャ

[tʃa] | cha

ジャ

[dʒa] | ja

シャ

[ʃa] | sha

ギャ

[gja] | gya

キャ

[kja] | kya

JA
リュ

[ɾjɯ] | ryu

ミュ

[mjɯ] | myu

ピュ

[pjɯ] | pyu

ビュ

[bjɯ] | byu

ヒュ

[çjɯ] | hyu

ニュ

[njɯ] | nyu

チュ

[tʃɯ] | chu

ジュ

[dʒɯ] | ju

シュ

[ʃɯ] | shu

ギュ

[gjɯ] | gyu

キュ

[kjɯ] | kyu

JU
リョ

[ɾjɔ] | ryo

ミョ

[mjɔ] | myo

ピョ

[pjɔ] | pyo

ビョ

[bjɔ] | byo

ヒョ

[çjɔ] | hyo

ニョ

[njɔ] | nyo

チョ

[tʃɔ] | cho

ジョ

[dʒɔ] | jo

ショ

[ʃɔ] | sho

ギョ

[gjɔ] | gyo

キョ

[kjɔ] | kyo

JO

Zdvojování souhlásek - Sokuon

Zdvojování souhlásek funguje obdobně jako v hiraganě, mění se pouze varianta znaku malého cu ッ.

beddo postel
petto mazlíček

Prodlužování samohlásek - Čóon

V případě katakany se samohláska prodlouží přidáním znaku ー čúonfu 長音符. Pokud se však nejedná o přejaté slovo z cizího jazyka, prodlužování podléhá stejným pravidlům jako u hiragany.

nóto poznámkový blok, poznámka
チョコレ čokoréto čokoláda
ティ páti večírek

Další varianty hlásek

Příklady některých dalších slabik, které je možné použít pro zápis slov nejaponského původu, např. českých jmen.

ファ フォ ティ ドゥ ヴァ ヴィ ヴェ ヴォ
fa fo ti du va vi vu ve vo