Lekce 6

V této lekci se seznámíme s částicí wo を, s další vlastností částice de で, a jak vyjádřit vůli nebo vybídnutí. Po jejím nastudování budete umět vyjadřovat 4. pád, říci, na jakém místě se něco odehrává, a naučíte se navrhnout někomu myšlenku, nebo ho k ní vyzvat.

Vyjádření 4. pádu

Pro tvoření 4. pádu používáme částici wo を , kterou však čteme jako o. Částice vždy následuje za tzv. přímým předmětem, tedy podstatným jménem, ke kterému se váže.

果物くだもの野菜やさいべます。

Jím ovoce a zeleninu.

レストランになにべましたか。

Co si jedl v restauraci?

ロンドンでくついました。

Boty jsem koupila v Londýně.

Sloveso dělat

Sloveso dělat する ve spojení se 4. pádem vyjadřuje různé činnosti, které určuje použité podstatné jméno. Otázku tvoříme tak, že pouze nahradíme podstatné jméno tázacím zajménem 何 (なん). Některé příklady použití jsou uvedeny níže.

Hrát hry, dělat sporty

野球をする hrát baseball
ホッケーをする hrát hokej
ボードゲームをする hrát stolní hry

Pořádat akce

パーティーをする pořádat večírek
会議をする mít poradu
ディナーをする mít večeři

Dělat něco

宿題をする dělat domácí úkol
仕事をする dělat svou práci
ケーキをする připravovat koláč

Záporné zájmeno nic

Pro vyjádření záporného zájmena nic používáme výraz 何も(なにも). Zájmeno se pojí vždy pouze se slovesy v záporu.

なにしませんでした。

Nic jsem neprovedl.

昨日きのうあさなにべませんでした。

Včera ráno jsem nic nejedla.

Částice DE

Pokud chceme vyjádřit, kde odehrává nějaká činnost, připojíme částici de で za podstatné jméno určující místo.

図書館としょかん宿題しゅくだいきます。

Úkol si napíšu v knihovně.

Pozvání, vybídnutí

Pokud chceme někoho vybídnout k činnosti nebo k nějaké pozvat, použijeme spojení výrazu společně 一緒に (いっしょに)se slovesem v MASU-formě v záporu a celou větu formulujeme jako otázku.

一緒いっしょちゃみませんか

Nedáme si společně čaj?

一緒いっしょ映画えいがませんか

Nepodíváme se společně na film?

Pokud chceme vyjádřit pozvání, na které očekáváme kladnou odpověď, změníme u slovesa v MASU formě příponu na ~ましょう.

ましょう

Pojďme.

ましょう

Pojďme nakupovat.

Použitím ~ませんか vyjadřujeme vůči posluchači větší ohleduplnost. Ráznější ~ましょう můžeme proto zjemnit přidáním tázací částice ~か.

ましょうか

Půjdeme?

Slovní zásoba

食べる たべる taberu jíst
飲む のむ nomu pít
吸う すう kouřit
見る みる miru dívat se
聞く きく kiku poslouchat
読む よむ jomu číst
書く かく kaku psát
買う かう kau nakupovat
写真を撮る しゃしんをとる šašin o toru fotografovat
する suru dělat
会う あう au setkat se
映画 えいが eiga film
手紙 てがみ tegami dopis
レポート repóto zpráva, referát
写真 しゃしん šašin fotografie
みせ mise obchod
レストラン resutoran restaurace
にわ niwa zahrada
宿題 しゅくだい šukudai domácí úkol
テニス tenisu tenis
サッカー sakká fotbal
お花見 おはなみ ohanami dívat se na kvetoucí sakury
一緒に いっしょに iššóni společně
ちょっと čotto trochu
いつも icumo vždy
時々 ときどき tokidoki někdy
それから sorekara pak, potom

Další slovní zásoba:
Jídlo a pití

Příklady použití ve větách

つかれた。

Jsem unavená.

ちょっとやすみましょ。

Odpočiňme si chvíli.

タバコをいますか。

Kouříš?

いいえ、いません。

Ne, nekouřím.

あさごはんはなにべましたか。

Co jsi měl ke snídani?

なにべませんでした。

Neměl jsem nic.

月曜日げつようびなにをしましたか。

Co jdi dělal v pondělí?

日本語にほんご勉強べんきょうしました。それから友達ともだちとカフェへきました。

Učil jsem se japonštinu a pak jsem šel s kamarádkou do kavárny.

どこでそのかばんをいましたか。

Kde jsi koupila tu tašku?

中国ちゅうごくたびにこのかばんをいました。

Tu tašku jsem koupila na výletě v Číně.

一緒いっしょにコーヒーをみませんか。

Nezajdeme na kávu?

ええ、みましょう。

Jo, pojďme.