Lekce 3

V této lekci se budeme věnovat druhé části ukazovacích zájmen. Po jejím nastudování budete umět používat kompletní soubor japonských ukazovacích zájmen a také se naučíte, jak o něco požádat nebo se zeptat kolik něco stojí.

Ukazovací zájmena - skupina -ko, -čira

Ukazovací zájmena ko-, so-, a-, do-

Ukazovací zájmena zakončená na -ko ~こ odkazují k místu, a to opět podle pravidel vzdálenosti (proximity) od mluvčího.

ここわたし部屋へやです。

Tady je můj pokoj.

ここkokowa私のwataši no部屋ですheja desu

部屋でんわどこですか。

Kde je telefon?

電話denwaはどこですかwa doko desuka

Zájmena skupiny -čira odkazují ke směru ve smyslu poukazování směrem na nějakou skutečnost, místo nebo osobu. Často také plní funkci zdvořilejší formy zájmen skupiny -ko a -re.

図書館としょかんどちらですか。

Kudy se dostanu ke knihovně?

図書館tošokanはどちらですかwa dočira desuka

こちら小林優菜こばやしゆうなさんです。

Toto je slečna Kobajaši Júna.

こちらはkočira wa小林優菜kobajaši júnaさんですsan desu

どちらへどうぞ。

Tudy prosím.

どちらへどうぞdočira e dózo

Pokud se ptáme na jméno země, společnosti, školy nebo jakéhokoliv jiného místa či organizace, do které posluchač patří, vždy použijeme doko どこ nebo dočira どちら, nikdy nan 何.

Žádost

Pokud chceme o něco požádat při nákupu či v restauraci, nebo něco podat jinou osobou, použijeme spojení částice wo を a výrazu kudasai ください. Částici wo を vždy čteme jako o.

コークをください

Kolu, prosím.

コークをくださいkóku wo kudasai

そのほんをください

Podej mi, prosím, tamtu knihu.

その本sono honをくださいo kudasai

Otázka Kolik stojí...

Pokud se chceme zeptat kolik nějaká věc stojí, použijeme výraz ikura いくら, který umístíme před pomocné sloveso být.

このくついくらですか。

Kolik stojí tyto boty?

この靴kono kucuはいくらですかwa ikura desuka

Slovní zásoba

ここ koko tady
そこ soko tam
あそこ asoko tamhle
どこ doko kde?
こちら kočira tudy
そちら sočira tamtudy
あちら ačira tamhletudy
どちら dočira kudy?
教室 きょうしつ kjóšicu učebna
食堂 しょくどう šokudó jídelna
事務所 じむしょ džimušo kancelář
会議室 かいぎしつ kaigišicu zasedací místnost
受付 うけつけ ukecuke recepce
ロビー robí lobby, vstupní hala
部屋 へや heja pokoj
トイレ toire toaleta
お手洗い おてあらい otearai toaleta
階段 かいだん kaidan schodiště
エレベーター erebétá výtah
エスカレーター eskarétá eskalátor
うち uči domov, doma
デパート depáto obchodní dům
銀行 ぎんこう ginkó banka
郵便局 ゆうびんきょく júbinkjoku pošta
図書館 としょかん tošokan knihovna
美術館 びじゅつかん bidžuckan muzeum umění
学校 がっこう gakkó škola
スーパー súpá supermakret
えき eki nádraží
番線 ばんせん bansen nástupiště
電話 でんわ denwa telefon, telefonní číslo
くつ kucu boty
ネクタイ nektai kravata
ワイン wain víno
たばこ tabako tabák, cigareta
売り場 うりば uriba oddělení/pult v obchodním domě
地下 ちか čika sklep, podzemní podlaží
~階 ~かい/がい kai/gai patro
何階 なんがい nangai které patro?
えん en japonský jen
いくら ikura kolik stojí?

Další slovní zásoba:
Čísla

Příklady použití ve větách

すみません、sumimasenトイレはどちらですかtoire wa dočira desuka

Promiňte, kde je toaleta?

あちらですačira desu

Tamhletudy.

クチャラさんkučera sanはどこですかwa doko desuka

Kde je Kučera?

わかりませんwakarimasen

Nevím.

学校gakkóはどこですかwa doko desuka

Kde je škola?

あそこですasoko desu

Tamhle.

この車kono kurumaはどこのですかwa dokono desuka

Co je to za auto?

トヨタですtojota desu

Toyota.

この>時計kono tokéはいくらですかwa ikura desuka

Kolik stojí tyto hodinky?

5,000gosen円ですen desu

5,000 jenů.

チョコレートケーキčokoréto kékiをくださいwo kudasai

Čokoládový koláč, prosím.

はい、haiどうぞdózo

Prosím.