Lekce 10

V této lekci se budeme věnovat dvojici sloves aru a iru, a vysvětlíme si, jaký je rozdíl mezi tématem a rématem ve větě, a jak jej vyznačujeme. Po jejím nastudování budete umět vyjádřit, kde se něco nebo někdo nachází, a správně při tom použít částici ga が nebo wa は.

Slovesa aru a iru

Z Lekce 1 víme, že pro vyjádření platnosti určité skutečnosti, např. Jsem student., používáme pomocné sloveso desu です. Pokud však chceme vyjádřit fyzickou existenci nebo přítomnost osob a věcí, použijeme slovesa aru ある a iru いる ve spojení s částicí ga が, kterou umístíme za podstatné jméno, o kterém hovoříme.

Sloveso aru

Sloveso aru ある používáme pro označení neživých nebo nepohyblivých věcí. Sloveso se skloňuje nepravidelně podle skupiny godan (odchylky jsou pouze v přítomném a minulém záporu běžné formy promluvy).

パソコンがあります

Je tam počítač.

図書館としょかんがありません

Není tam knihovna.

Sloveso iru

Sloveso iru いる používáme pro označení živých nebo pohyblivých věcí, tedy především lidí a zvířat. Sloveso se skloňuje pravidelně podle skupiny ičidan.

ひとがいます

Někdo tam je.

いぬがいません

Není tam pes.

Téma a réma ve větě

Při tvorbě věty rozlišujeme tzv. téma a réma, které určují typ výpovědi. Oba pojmy si vysvětlíme na vyjádření místa, kde se někdo nebo něco nachází pomocí částice ni に.

Téma

Téma ve větě vyznačujeme částicí wa は a jedná se o takovou skutečnost, která přináší nejméně nových informací, je známá z předchozího kontextu, anebo je jinak patrná. Téma předchází ve větě réma.

パソコンはわたし会社かいしゃにあります。

Počítač je v mé kanceláři.
(Např. odpovídáme kolegovi v práci, který potřebuje odeslat email.)

Réma

Réma je protiklatem tématu a označuje jádro výpovědi, tedy novou skutečnost, která nebyla doposud známá z předchozího kontextu. Pro vyznačení rématu ve větě používáme částici ga が. Réma ve větě umisťujeme až za její téma.

わたし会社かいしゃパソコンがあります。

V mé kanceláři je počítač.
(Např. vyprávíme o své nové práci kamarádce.)

Jak obecně určit, kterou částici použít?

Správně rozlišit, kterou částici ve větě použít může být někdy náročné. Můžeme si však pomoci jednoduchým pravidlem. Vynecháním části věty, kterou vymezuje daná částice, určíme správné řešení.

わたしは/が    手紙てがみきました。

Já jsem napsal dopis.

Pokud obsah věty má i po vynechání nadále platnost, např. odpovídá na otázku Co jsi dělal?, použijeme částici wa は. Pokud po vynechání přestala věta dávat smysl, např. již neodpovídá na otázku Kdo napsal ten dopis?, použijeme částici ga が.

Umístění

Pokud chceme vyjádřit umístění určité věci, osoby nebo místa, použijeme částici no の, kterou spojíme dané podstatné jméno s podstatným jménem určujícím pozici. Všimněte si, že v japonštině určují pozici podstatná jména namísto příslovcí, jak jsme tomu zvyklí v češtině.

つくえうえ辞書じしょがあります。

Na stole je slovník.

Spojka a

Pro vyjádření české spojky a můžeme použít částice ja や nebo to と. Částici ja やpoužijeme pokud spojujeme nekonkrétní seznam objektů, často doplněný také výrazem nado など, který můžeme přeložit jako a další nebo zkratky etc., aj.. Částici to と používáme, pokud se jedná o výčet všech objektů.

公園こうえんわたしわたしいぬがいました。

Já a můj pes jsme byli v parku.

公園こうえんいぬねこなどがいました。

V parku byly psi, kočky a další zvířata.

Slovní zásoba

ある aru být, existovat (neživé předměty a místa)
いる iru být, existovat (živé osoby a zvířata)
いろいろ「な」 iroiro různý
男の人 おとこのひと otoko no hito muž
女の人 おんなのひと onna no hito žena
男の子 おとこのこ otoko no ko chlapec
女の子 おんなのこ onna no ko dívka
いぬ inu pes
ねこ neko kočka
ki strom
もの mono věc
フィルム fuirumu film
電池 でんち denči baterie
はこ hako krabice
スイッチ suičči vypínač
冷蔵庫 れいぞうこ reizóko chladnička
テーブル téburu tabule
ベッド beddo postel
たな tana police
ドア doa dveře
まど mado okno
ポスト posuto poštovní schránka
ビル biru budova
公園 こうえん kóen park
喫茶店 きっさてん kissaten kavárna
本屋 ほんや honja knihkupectví
~や ~ja obchod
うえ ue na, nad, přes
した šita pod, dole
まえ mae vpředu, před
後ろ うしろ uširo vzadu, za
みぎ migi napravo
ひだり hidari nalevo
なか naka v, uvnitř
そと soto venku
となり tonari vedle
近く ちかく chikaku blízko
あいだ aida uprostřed, mezi

Příklady použití ve větách

あそこに女の子おんなのこがいますね。あのひとだれですか。

Vidíš támhletu dívku. Kdo je to?

となりのクラスの山田やまださんです。

To je Jamada z vedlejší třídy.

このちかくに喫茶店きっさてんがありますか。

Je tu někde poblíž kavárna?

はい、あそこにあります。

Ano, támhle.

うちにだれがいますか。

Kdo je doma?

あね祖母そぼがいます。

Starší sestra s babičkou.

はこなかなにがありますか。

Co je v té krabici?

ほん雑誌ざっしがあります。

Jsou tam knížky a časopisy.

あなたの彼女かのじょはどこにいますか。

Kde je tvoje přítelkyně?

風呂場ふろばにいます。

Je v koupelně.

すみません、図書館としょかんはどこですか。

Promiňte, kde je tady knihovna?

公会堂こうかいどうちかくです。広場ひろばにあります。

Je to blízko radnice. Na náměstí.