Technické návody a rady

Pomocí pár jednoduchých nastavení můžete i v českém prostředí psát japonskými znaky přímo ve svém počítači. Jak správně postupovat a jak psát např. v textovém editoru najdete v následujících tutoriálech.

Přidání japonské klávesnice

Japonskou klávesnici přidáme do počítače prostřednictvím Panelu jazyků, který se nachází v pravé dolní části obrazovky. Jak postupovat si prohlédněte na obrázcích v tutoriálu níže.

Typy vkládání

Po úspěšném přidání klávesnice máme k dispozici pro potřeby japonštiny několik různých typů vkládaní znaků, mezi kterými je možné přepínat. Na obrázcích jsou vysvětleny jednotlivé typy vkládání doplněné o klávesové zkratky pro jejich přepnutí.

Psaní na klávesnici

Psaní japonskými znaky v počítači podléhá několika jednoduchým pravidlům. První z nich je vhodné zvolení typu vkládaných znaků podle typu textu, např. pokud píšeme japonská slova, zvolíme hiraganu, pokud se v textu vyskytuje slovo nejaponského původu, přepneme se na katakanu.

Samotné psaní probíhá tak, že píšeme jednotlivé slabiky podle anglického nebo japonského přepisu. Více informací o správném přepisu najdete v romanizaci. Při psaní je text podtržený tečkovanou nebo souvislou čárou, která signalizuje, že psaní nebylo kompletně ukončeno.

ps1.png, 621B

Japonský text píšeme souvisle bez mezer. Mezerník používáme až na konci věty nebo odstavce, jeho stisknutí převede automaticky text do formátu kandži kana madžiri bun 仮名交じり文 („smíšené psaní kandži a kany“).

ps2.png, 621B

Pro úplné dokončení napsané věty nebo odstavce slouží klávesa Enter, nebo také pro případ, že napsaný text chceme ponechat v kaně bez převádění.

ps3.png, 621B