Lekce 4 - Tvorba MASU formy

Označte správnou odpověď.
Vrátit se zpět na cvičení.