Lekce 8 - Slovní zásoba

Přiřaďte český překlad. Pro zobrazení výsledků klikněte na tlačítko Vyhodnotit.
Vrátit se zpět na cvičení.