Lekce 10 - Částice GA a WA

Doplňte chybějící výrazy do vět. Pro zobrazení výsledků klikněte na tlačítko Vyhodnotit.
Vrátit se zpět na cvičení.
わたしのへやに つくえ  あります。
V mém pokoji je stůl.

パヴェルさん  しごとに います。
Pavel je v práci.

エッフェルとう  フランスに あります。
Eiffelova věž je ve Francii.

あそこに だれ  いますか。
Kdo je to támhle?

うちに あに  います。
Starší bratr je doma.

アンナ  どこに いますか。
Kde je Anna?