Lekce 9 - Částice KARA

Doplňte chybějící výrazy do vět. Pro zobrazení výsledků klikněte na tlačítko Vyhodnotit.
Vrátit se zpět na cvičení.
 がありません  いきます。
Protože nemám čas, pojedu taxíkem.

 が すきです  を みます。
Protože mám ráda filmy, dívám se každý večer na televizi.

 きょうとへ いきますか。 ... やくそく が あります 
Proč si jela do Kjóta? ... Protože jsem měla schůzku.

 が わかりません  を みません。
Protože nerozumím japonsky, nedívám se na televizi.

 が あります  を かいます。
Protože má přítelkyně narozeniny, koupím květiny.

 が ありません  が かいません。
Protože nemám peníze, nekoupím si nový fotoaparát.

 きのうこうべへ いきませんでしたか。 ... しごとが たくさん ありました 
Proč si včera nejel do Kóbe? ... Protože jsem měl moc práce.