Lekce 5 - Souhrnné cvičení

Kliknutím seřaďte slova do správného pořadí, abyste vytvořili větu. Pro zobrazení výsledků klikněte na tlačítko Vyhodnotit.
Vrátit se zpět na cvičení.