Lekce 7 - Příjemce a původce děje

Vyberte správnou odpověď.
Vrátit se zpět na cvičení.