Lekce 8 - Přídavná jména

Vyberte správnou odpověď.
Vrátit se zpět na cvičení.