Lekce 10 - Slovesa aru a iru

Vyberte správnou odpověď.
Vrátit se zpět na lekci.