Lekce 10 - Souhrnné cvičení

Doplňte chybějící výrazy do vět. Pro zobrazení výsledků klikněte na tlačítko Vyhodnotit.
Vrátit se zpět na cvičení.
いす した ねこ います。
Pod židlí je kočka.

ほん かばん なか あります。
Kniha je v tašce.

スーパー ちかく ポスト あります。
Pošta je blízko supermarketu.

はなや スーパー ぎんこう あいだ あります。
Květinářství je mezi supermarketem a bankou.

こうえん だれ いません。
Nikdo není v parku.

かいしゃ プリンター ぱそこん など あります。
V kanceláři jsou tiskárny, počítače, atd.