Lekce 2 - Zájmena skupiny -no, -re

Označte správnou odpověď.
Vrátit se zpět na cvičení.