Lekce 3 - Zájmena skupiny -ko, -čira

Označte správnou odpověď.
Vrátit se zpět na cvičení.